Carin Graff

ARKITEKT C Ark. Carin Graff, med arkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. - Jag ritar din TRÄDGÅRDSDRÖM / HUSDRÖM! Som hus- och landskapsarkitekt arbetar jag i huvudsak med att rita privata trädgårdar, offentliga miljöer och bygglovsritningar. Byggnad och utemiljö hänger starkt ihop. Jag studerar helheten, skapar berikande och stimulerande miljöer där hus och trädgård är i samklang. Jag är lyhörd för vad mina beställare önskar och hittar alltid på okonventionella lösningar som höjer upp nivån på slutresultatet från ''ursprungliga'' tankar och önskemål. Bäst skapar jag med min penna för hand.

Arkitekt

Bygglovsritningar beträffande t.ex. villa, om- och tillbygnad av befintlig byggnad, altan, garage och plank. ________________________________ Facebook: Arkitekt C: Hus & landskapsarkitektur. https://www.facebook.com/ArkitektCiJonkoping/?ref=bookmarks

Landskapsarkitekt

Trädgårdsritningar för privata trädgårdar, offentliga utemiljöer t.ex. utegårdar till flerbostadshus, skolgårdar och kyrkogårdar mm.